Untitled Document
นครพัฒนาการบริบาล นครศรีธรรมราช

ข่าวกิจกรรม

 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ความงาม “นิติพลคลีนิก นครศรีธรรมราช” รุ่นที่ 2/2559
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นำทีมโดย อาจารย์นิศาลักษณ์ คงทอง ได้นำคณะนักเรียนเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ความงาม “นิติพลคลีนิก นครศรีธรรมราช” ...

 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “ระบบโรงพยาบาลภาครัฐ” ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2/2559
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ทางโรงเรียนนคพัฒนาการบริบาล นำทีมโดย อาจารย์จำนึง หนูมี ได้นำคณะนักเรียน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “ระบบโรงพยาบาลภาครัฐ” ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช...

 
กิจกรรม Booth NPC สัญจร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นำเสนอโดย ท่านดร. เครือมาศ เพชรชู ท่านผู้บริหารคณะบุคลากรและนักเรียนร่วมกับโรงพยาบาลนครพัฒนาจัดกิจกรรม Booth NPC สัญจร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาค...

 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “การดูแลแม่และเด็ก” ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช นักเรียน รุ่นที่ 2/2559
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ทางโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นำทีมโดย อาจารย์สุนิษา นาวารี และนักเรียน ได้เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “การดูแลแม่และเด็ก” ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ...

 
กิจกรรม สานสัมพันธ์ ปลูกป่า รักต้นน้ำ บอกรักแม่ ณ เขารอบควาย ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ปลูกป่า รักต้นน้ำ บอกรักแม่ ณ เขารอบควาย ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีท่านถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช...

 
เข้าร่วมกิจกรรมกู้ชีพ ในโครงการ "พัฒนาศักยภาพครู ก หลักสูตรในระบบเเพทย์ฉุกเฉิน รุ่น 2 ภาคใต้"
...

 
"พิธีคาราวะบูชาครูและพิธีมอบตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน"นักเรียนพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล รุ่นที่ 2/2559
"พิธีคาราวะบูชาครูและพิธีมอบตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน"นักเรียนพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล รุ่นที่ 2/59 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.45 น....

 
การอัดเทปถวายพระพร เนื่องด้วยวโรกาส " 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อเวลา 10.25 น. โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นครศรีธรรมราช นำทีมโดยท่านผู้บริหาร (ดร.เครือมาศ เพชรชู)...

 
แนวทางการต่อยอดอนาคตการเรียนและการทำงานด้านบริบาลในประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. คุณ ATSUKO TAKEZAWA : Presidenf of Vocation School Alice College และ Alice International College Japan ...

 
ศึกษาดูงาน หัวข้อ “ระบบโรงพยาบาลภาคเอกชน” ณ โรงพยาบาลนครพัฒ์
เวลา 08.30 น. ทางโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นำทีมโดย ดร.เครือมาศ เพชรชู (ผู้บริหาร) และคณะนักเรียนพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล ได้เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “ระบบโรงพยาบาลภาคเอกชน” ณ โรงพยาบาลนครพัฒ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

 
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "กฎหมายแรงงาน" และ "ทักษะชีวิต"
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. อาจารย์บุญถิ่น สืบสม อดีตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ...

 
ศึกษาดูงาน หัวข้อ “ระบบโรงพยาบาลภาครัฐ” ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วันที่ 15 มิถุยายน 2559 เวลา 13.00 น. ดร.เครือมาศ เพชรชู ผู้บริหารโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล ได้มีโอกาสนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช...

 
พิธีเปิดอาคารที่ทำการโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนในโอกาส "พิธีเปิดอาคารที่ทำการโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล" ในวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2559 โดยมีท่านดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียร...

 
พิธีคาราวะครู ประจำปี 2559 ของนักเรียน รุ่นที่ 1/2559
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนเรียนนครพัฒนาการบริบาล ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพัฒน์ ที่ให้เกียรติมาร่วมงานอันสำคัญ ...

 
นายพนธ์พันธ์เลิศจันทรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์พาณิชร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเเละหัวหน้าโครงการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเเละวิทยาลัย
ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ การเรียนนักเรียนผู้ช่วยการพยาบาลพัฒนาศักยภาพเเละต่อยอดการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน...

 
โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล เรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์ความงามนิติพลคลินิค
โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล ขอขอบคุณ ศูนย์ความงามนิติพลคลินิค ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านความงาม ผิวสวย หน้าใส ให้กับน้องๆนักเรียน ...

 
โครงการค่ายอาสาพาน้องใหม่ ใจประสาน รักสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1/2559
จาก...ขุนเขา(คีรีวง...เมืองอากาศดี)..สู่..ทะเลใต้(เขาพลายดำ)...

 
โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล ร่วมงานทอล์คโชว์เพื่อการศึกษา
21 ก.พ. 59 สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ได้จัดทอล์คโชว์เพื่อการศึกษา สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ก้าวไกลสู่สากล ณ โรงแรมทวินโลตัส...

 
ต้อนรับนักเรียนที่สมัครเรียนเป็นชุดแรกของโรงเรียน
วันนี้โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาลเปิดรับสมัครนักเรียนอย่างเป็นทางการแล้ว สามารถสมัครเรียนกันได้เลยคะ...

 
20 ก.พ. โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล เปิดอย่างเป็นทางการ
ฤกษ์ดี 20 ก.พ. 59 วันมงคลพิธีทำบุญเปิดโรงเรียนในวันนี้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย...

 
ภาพงานแนะแนว โรงเรียนเชียรใหญ่
รวมภาพการเดินทางแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่ ขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้ารับฟัง...

 
บรรยากาศแนะแนว โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาลออกนอกสถานที่ไปแนะแนวที่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมน้องน้องน่ารักทุกคนและสนใจที่จะเปิดโอกาสในการสมัครเรียนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กขอบคุณมากคับ...

 
คณะอาจารย์เดินทางแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
คณะอาจารย์ของโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล เดินทางแนะแนวให้ความรู้เรื่องการเรียนด้านการบริบาลให้กับนักเรียนในหลายโรงเรียน ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง...

 
คณะอาจารย์เดินทางแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
คณะอาจารย์ของโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล เดินทางแนะแนวให้ความรู้เรื่องการเรียนด้านการบริบาลให้กับนักเรียนในหลายโรงเรียน ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง...

 
คณะอาจารย์เดินทางแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
คณะอาจารย์ของโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล เดินทางแนะแนวให้ความรู้เรื่องการเรียนด้านการบริบาลให้กับนักเรียนในหลายโรงเรียน ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง...

 
คณะอาจารย์เดินทางแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
คณะอาจารย์ของโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล เดินทางแนะแนวให้ความรู้เรื่องการเรียนด้านการบริบาลให้กับนักเรียนในหลายโรงเรียน ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง...

 
คณะอาจารย์เดินทางแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
คณะอาจารย์ของโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล เดินทางแนะแนวให้ความรู้เรื่องการเรียนด้านการบริบาลให้กับนักเรียนในหลายโรงเรียน ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง...

Untitled Document


 
 
  
Untitled Document

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
Nakhon Pattanakarn School
ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธฺิการ
หน้าแรก
ผู้บริหาร/บุคลากร
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
แกลอรี่
เพลงประจำโรงเรียน
ติดต่อเรา

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
22/45-46 โครงการสินอุดมช๊อปปิ้งมอล
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 8000
โทรศัพท์ 075-809789 , 081-8916625 , 086-6895258


Design by MoreDesign