Untitled Document
นครพัฒนาการบริบาล นครศรีธรรมราช

แกลอรี่ภาพ
เปิดรับสมัครรุ่นที่10แล้ววันนี้
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ความงาม “นิติพลคลีนิก นครศรีธรรมราช” รุ่นที่ 2/2559
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “ระบบโรงพยาบาลภาครัฐ” ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2/2559
กิจกรรม Booth NPC สัญจร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “การดูแลแม่และเด็ก” ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2/2559
กิจกรรม สานสัมพันธ์ ปลูกป่า รักต้นน้ำ บอกรักแม่ ณ เขารอบควาย ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
เข้าร่วมกิจกรรมกู้ชีพ ในโครงการ "พัฒนาศักยภาพครู ก หลักสูตรในระบบเเพทย์ฉุกเฉิน รุ่น 2 ภาคใต้"
พีธีคาราวะบูชาครู และพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันของนักเรียนพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล รุ่นที่2/2
การอัดเทปถวายพระพร การอัดเทปถวายพระพร เนื่องด้วยวโรกาส " 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
็แนวทางการต่อยอดอนาคตการเรียนและการทำงานด้านบริบาลในญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ "ระบบโรงพยาบาลภาคเอกชน" ณโรงพยาบาลนครพัฒน์
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ทักษะชีวิต"
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “ระบบโรงพยาบาลภาครัฐ” ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
พิธีเปิดอาคารที่ทำการโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
พีธีคาราวะครู ของนักเรียนรุ่นที่1/2559
นายพนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร มาเป็นวิทยากรพิเศษ
เรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์ความงามนิติพลคลินิค
โครงการค่ายอาสาพาน้องใหม่ ใจประสาน รักสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1/2559
ร่วมงานทอล์คโชว์เพื่อการศึกษา
เปิดรับสมัครนักเรียนวันแรก
ทำบุญเปิดโรงเรียน
แนะแนวโรงเรียนเชียรใหญ่
แนะแนว พรหมคีรีพิทยาคม
โบรชัวร์สมัครเรียน
กิจกรรมแนะแนว59

Untitled Document


 
 
  
Untitled Document

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
Nakhon Pattanakarn School
ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธฺิการ
หน้าแรก
ผู้บริหาร/บุคลากร
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
แกลอรี่
เพลงประจำโรงเรียน
ติดต่อเรา

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
22/45-46 โครงการสินอุดมช๊อปปิ้งมอล
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 8000
โทรศัพท์ 075-809789 , 081-8916625 , 086-6895258


Design by MoreDesign