Untitled Document
นครพัฒนาการบริบาล นครศรีธรรมราช

ข่าว / บทความ

:: กิจกรรม Booth NPC สัญจร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นำเสนอโดย ท่านดร. เครือมาศ เพชรชู ท่านผู้บริหารคณะบุคลากรและนักเรียนร่วมกับโรงพยาบาลนครพัฒนาจัดกิจกรรม Booth NPC สัญจร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาค

วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นำเสนอโดย ท่านดร. เครือมาศ เพชรชู ท่านผู้บริหารคณะบุคลากรและนักเรียนร่วมกับโรงพยาบาลนครพัฒนาจัดกิจกรรม Booth NPC สัญจร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยในงานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและวัดความดันฟรีให้กับประชาชน โดยทั่วไปให้ได้รับบริการ โดยการจัดการแบ่งออกเป็น ศูนย์บริการ 3 แห่ง ดังนี้ 1. เซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บริการตรงข้ามร้าน KFC ระยะเวลาในการจัดตั้ง คือ เวลา 10.00 – 21.00 น. เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2559 2. สหไทยพล่าซ่านครศรีธรรมราช จัดตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ Major ระยะเวลาในการตั้งจุด 10.00 - 16.30 น. เป็นเวลา 1 วัน คือวันที่ 12 สิงหาคม 2559 3. ชุมชนหลังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช จัดตั้งอยู่บริเวณ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชนจัดตั้งเวลา 9.00 – 16.00 น. รวมเวลา 1 วันคือวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยการจัดการในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากและทางโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาลต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลนครพัฒนาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนและให้ทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลและต้องขอขอบพระคุณในส่วนของเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช สหไทยพล่าซ่านครศรีธรรมราชและชุมชนหลังสถานีรถไฟที่ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้กับโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
เขียนโดย : admin 19-08-2559 เวลา 09:44:32 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : 
 

Untitled Document


 
 
  
Untitled Document

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
Nakhon Pattanakarn School
ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธฺิการ
หน้าแรก
ผู้บริหาร/บุคลากร
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
แกลอรี่
เพลงประจำโรงเรียน
ติดต่อเรา

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
22/45-46 โครงการสินอุดมช๊อปปิ้งมอล
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 8000
โทรศัพท์ 075-809789 , 081-8916625 , 086-6895258


Design by MoreDesign