Untitled Document
นครพัฒนาการบริบาล นครศรีธรรมราช

ข่าว / บทความ

:: ศึกษาดูงาน หัวข้อ “ระบบโรงพยาบาลภาครัฐ” ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วันที่ 15 มิถุยายน 2559 เวลา 13.00 น. ดร.เครือมาศ เพชรชู ผู้บริหารโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล ได้มีโอกาสนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 15 มิถุยายน 2559 เวลา 13.00 น. ดร.เครือมาศ เพชรชู ผู้บริหารโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล ได้มีโอกาสนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บรรยากาศการเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีท่านฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ (อุเซ็ง) ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้มีโอกาสมาเรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานทั้งยังมีโอกาสการมีงานทำหลังการเรียนจบสูงมาก ทั้งนี้ทางโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เขียนโดย : admin 16-06-2559 เวลา 17:08:06 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :



 
 

Untitled Document


 
 
 



 
Untitled Document

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
Nakhon Pattanakarn School
ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธฺิการ
หน้าแรก
ผู้บริหาร/บุคลากร
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
แกลอรี่
เพลงประจำโรงเรียน
ติดต่อเรา

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
22/45-46 โครงการสินอุดมช๊อปปิ้งมอล
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 8000
โทรศัพท์ 075-809789 , 081-8916625 , 086-6895258


Design by MoreDesign