Untitled Document
นครพัฒนาการบริบาล นครศรีธรรมราช
 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ความงาม “นิติพลคลีนิก นครศรีธรรมราช” รุ่นที่ 2/2559
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นำทีมโดย อาจารย์นิศาลักษณ์ คงทอง ได้นำคณะนักเรียนเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ความงาม “นิติพลคลีนิก นครศรีธรรมราช” ...

 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “ระบบโรงพยาบาลภาครัฐ” ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2/2559
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ทางโรงเรียนนคพัฒนาการบริบาล นำทีมโดย อาจารย์จำนึง หนูมี ได้นำคณะนักเรียน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “ระบบโรงพยาบาลภาครัฐ” ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช...

 
กิจกรรม Booth NPC สัญจร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นำเสนอโดย ท่านดร. เครือมาศ เพชรชู ท่านผู้บริหารคณะบุคลากรและนักเรียนร่วมกับโรงพยาบาลนครพัฒนาจัดกิจกรรม Booth NPC สัญจร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาค...

 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “การดูแลแม่และเด็ก” ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช นักเรียน รุ่นที่ 2/2559
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ทางโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นำทีมโดย อาจารย์สุนิษา นาวารี และนักเรียน ได้เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “การดูแลแม่และเด็ก” ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ...

 
กิจกรรม สานสัมพันธ์ ปลูกป่า รักต้นน้ำ บอกรักแม่ ณ เขารอบควาย ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ปลูกป่า รักต้นน้ำ บอกรักแม่ ณ เขารอบควาย ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีท่านถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช...

 
เข้าร่วมกิจกรรมกู้ชีพ ในโครงการ "พัฒนาศักยภาพครู ก หลักสูตรในระบบเเพทย์ฉุกเฉิน รุ่น 2 ภาคใต้"
...

อ่านข่าวทั้งหมด

จบหลักสูตรแล้วสามารถนำคุณวุฒิ
เพื่อประกอบการสมัครงาน ดังนี้...

- พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
- พนักงานผู้ช่วยด้านพยาบาล
- พนักงานผู้ช่วยแพทย์ในคลินิกทั่วไป
- พนักงานผู้ช่วยในห้องยา
- พนักงานผู้ช่วยแผนกรังสี (X-Ray)
- พนักงานผู้ช่วยแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
- พนักงานผู้ช่วยแผนกผู้ป่วยใน (WARD)
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER)
- พนักงานผู้ช่วยแผนกทันตกรรม
- พนักงานผู้ช่วยห้องกายภาพบำบัด
- พนักงานธุรการ เวชระเบียน ใน ร.พ. และ คลินิก
- ดูแลผู้สูงอายุตามบ้านและศูนย์ผู้สูงอายุ
- ดูแลผู้ป่วยที่นอนติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมภาต
- ผู้ดูแลเด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาล
- เปิดกิจการดูแลผู้สูงอายุ
- เปิดกิจการเนอร์เซอรี่เลี้ยงเด็ก
- พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
- พนักงานร้านสปา สถานเสริมความงาม
โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล รับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 10/2559 แล้ววันนี้

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาลเปิดให้รายงานตัวนักเรียน รุ่นที่ 3/2559

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

อ่านข่าวทั้งหมด


เพลงมาร์ชนครพัฒนาการบริบาล
>>ฟังเพลงทั้งหมด
Untitled Document


 
 
 
 
Untitled Document

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
Nakhon Pattanakarn School
ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธฺิการ
หน้าแรก
ผู้บริหาร/บุคลากร
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
แกลอรี่
เพลงประจำโรงเรียน
ติดต่อเรา

โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
22/45-46 โครงการสินอุดมช๊อปปิ้งมอล
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 8000
โทรศัพท์ 075-809789 , 081-8916625 , 086-6895258


Design by MoreDesign